Meer dan 260 lasarmen in gebruik in 12 landen

Juni 2021:

We hebben niet stilgezeten! De afgelopen periode zijn er weer meerdere lasarmen in gebruik genomen. ondermeer in Rusland, Brazilië en Engeland. Bijgaand een aantal mooie praktijkbeelden van onze klant Hambleton Steel ltd. in Engeland.